Welkom op hapagina.nl. Via deze pagina is het mogelijk om snel de beschikbare literatuur te raadplegen. Ik beveel u aan om de Spreekuur-pagina als homepage in te stellen, zodat u zo snel mogelijk bij de informatie zoals de NHG-standaarden, het Farmaceutisch kompas en NHG-patiëntenfolders kunt.

Alle huisartsen en AIOS veel evidence based plezier toegwenst.

J.Gouweloos, AIOS