NHG Standaarden

A. Algemeen

B. Bloed

D. Tractus digestivus

F. Oog

H. Oor

K. Tractus circulatorius

L. Bewegingsapparaat

N. Zenuwstelsel

P. Psychische problemen

R. Tractus respiratorius

S. Huid en subcutis

T. Endocriene klieren

U. Urinewegen

W. Zwangerschap

X. Geslachtsorganen vrouw

Y. Geslachtsorganen man

A. Algemeen

Cervixuitstrijken

Diagnostiek van mammacarcinoom

Kinderen met koorts

Onderzoek van de pasgeborene

Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen

B. Bloed

Anemie

Het SOA-consult

D. Tractus digestivus

Acute diarree

Maagklachten

Prikkelbaredarmsyndroom

Rectaal bloedverlies

Het SOA-consult

Virushepatitis en andere leveraandoeningen

Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen

F. Oog

Refractieafwijkingen

Het rode oog

H. Oor

Duizeligheid

Otitis externa

Otitis media acuta bij kinderen

Otitis media met effusie

Slechthorendheid

K. Tractus circulatorius

Acuut coronair syndroom

Atriumfibrilleren

Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

Cardiovasculair risicomanagement

CVA

Diepe veneuze trombose

Hartfalen

Perifeer arterieel vaatlijden

Stabiele angina pectoris

TIA

Varices

L. Bewegingsapparaat

Aspecifieke lagerugpijn

Enkeldistorsie

Epicondylitis

Lumbosacraal radiculair syndroom

Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten

Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen

Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen

Osteoporose

Reumatoïde artritis

Schouderklachten

N. Zenuwstelsel

Duizeligheid

Hoofdpijn

Kinderen met koorts

P. Psychische problemen

Angststoornissen

Cardiovasculair risicomanagement

Delier bij ouderen

Dementie

Depressieve stoornis

Enuresis nocturna

Problematisch alcoholgebruik

Slaapproblemen en slaapmiddelen

Stoppen met roken

R. Tractus respiratorius

Acute keelpijn

Acuut hoesten

Allergische en niet-allergische rhinitis

Astma bij kinderen

Astma bij volwassenen

COPD: diagnostiek

Influenza en influenzavaccinatie

Rhinosinusitis

S. Huid en subcutis

Acne

Bacteriële huidinfecties

Constitutioneel eczeem

Decubitus

Dermatomycosen

Psoriasis

Het SOA-consult

Ulcus cruris venosum

T. Endocriene klieren

Cardiovasculair risicomanagement

Diabetes mellitus type 2

Jicht

Schildklieraandoeningen

U. Urinewegen

Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen

Incontinentie voor urine

Het SOA-consult

Urinesteenlijden

Urineweginfecties

W. Zwangerschap

Hormonale anticonceptie

Miskraam

Onderzoek van de pasgeborene

Het spiraaltje

Subfertiliteit

Zwangerschap en kraamperiode

X. Geslachtsorganen vrouw

Amenorroe

Cervixuitstrijken

Diagnostiek van mammacarcinoom

Fluor vaginalis

Overgang

Pelvic inflammatory disease

Het SOA-consult

Vaginaal bloedverlies

Y. Geslachtsorganen man

Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen

Erectiele disfunctie

Het SOA-consult

Subfertiliteit

 
NHG Patiëntenbrieven

Index NHG-Patiëntenbrieven

 
  Links
Farmaceutisch kompas
ACute boekje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
huidinfo
Google